Trụ sở chính :

145 Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại :

(+84) 96 261 6688

Email:

contact@zegal.vn

Mạng xã hội :

    Chi nhánh Hà Nội

    Chi nhánh Hồ Chí Minh