Hotline: 0962616688 - Email: ltech@zegal.vn

Barrisol Printing

Barrisol printing là một dòng phát triển của Barrisol Lighting, từ chính vật liệu tấm căng Barrisol được in ấn theo công nghệ riêng biệt đảm bảo phù hợp với chất liệu Barrisol và hoàn toàn có thể căng giãn theo tấm.Vì thế Barrisol đảm bảo mọi ý tưởng đều có thể được thực hiện bởi Barrisol printing - print your mind.
Đặt hàng

Sản phẩm cùng loại