Hotline: 0962616688 - Email: ltech@zegal.vn

Barrisol Lighting

- Barrisol xuyên sáng trắng là dòng vật liệu đơn giản nhất nhưng cũng là kinh điển nhất bởi tính ứng dụng rộng rãi của sản phẩm. - Không chỉ đáp ứng thiết kế cho trần nhà, Barrisol xuyên sáng trắng phù hợp cả khu vực vách hoặc những tạo hình khối 3D độc đáo.
Đặt hàng

Sản phẩm cùng loại